Archiv für den Autor: Marion Löcker

Junger Bär einfach abgeknallt

Am 5.Oktober haben wir uns gefreut. Rumänien hat die Tropähenjagd auf große Beutegreifer wie Wolf, Bär und Luchs verboten.

Ein Meilenstein. Und auch unsere österreichischen Trophäenjäger können sich künftig den Weg nach Rumänien sparen, um einen Bären zu schießen, das ist nun verboten.

Doch am 12.Oktober die Schreckensnachricht. Ein junger Bär auf Futtersuche wurde in Sibiu erschossen. Angeblich hatte eine Narkotisierung mittels Narkosegewehr nicht funktioniert. Neuesten Untersuchungen zufolge wurde es aber nicht einmal versucht, sondern scharf geschossen – und getroffen. Der Polizeichef selbst hatte angeblich vorgeschlagen, den Bären zu überfahren…

608302-1476275152-wide-1

Robin Hood hat seine Wildtierkampagne eröffnet.

Arrow of Hope: Shooting Troubles not Animals

Und damit eine Petition für diesen Bären. Bitte unterzeichnen!

Hier der offene Brief, der an das zuständige Ministerium, an die Behörden und an die Medien ging. Rumänisch und Englisch

Open letter
Minsteriul apelor si padurilor
ANSVSA and Office Sibiu
Media

St.Leonhard am Forst, 19.Octombrie 2016

Stimate Doamna Ministru,
stimate Doamna sau Domnule,

de ani de zile, am activat pentru bunăstarea animalelor în România. Am cheltuit o mulțime de bani și încă o fac, pentru că eu consider ca e datoria mea sa ajut animalele din România și cred într-o schimbare în bine. Organizația mea Robin Hood este implicat cu succes în ajutorarea câinilor fără stăpân, prin sprijinirea adaposturilor, initierea unor campanii de sterilizare, crearea de programe pentru sensibilzarea copiilor în școli, și lucrand împreună cu autoritățile locale. În toți acesti ani, am observat o schimbare care are loc în mintea oamenilor, o schimbare în ceea ce privește atitudinea lor față de câini, animale sălbatice și animale, în general. Lucrez în diferite și adesea foarte dificile locuri din întreaga lume cum ar fi Groenlanda, Irak, Armenia și Siberia. Din fericire, vad unele progrese. De exemplu, săptămâna trecută, noi austriecii am privit cu plăcere spre România după ce guvernul a interzis vânătoarea de trofeu pe prădători mari. Aceasta este o veste fabuloasa, deoarece mulți vânători austrieci au venit în țara dumneavoastră pentru a impusca un urs sau alt animal sălbatic plătind o mulțime de bani pentru asta. În Austria poate ca mai exista un singur urs în sălbăticie, iar dacă suntem norocoși există o familie de lupi hoinarind prin salbaticie. Din păcate, politicienii noștri permit adesea să-i împuște. Așa că am fost foarte impresionati de decizia țării dumneavoastra.
Vestea proastă este că destul de recent, un urs tânăr a fost împușcat mortal în România. Tot ce a vrut a fost să scape. Rabia? Nu a existat nici un semn de boală. Deci, de ce a fost el ucis. De ce nu a fost el tranchilizat? Aveti experți splendizi in animale sălbatice, care pot folosi un pistol tranchilizant. Poate credeti că aveti destui urși astfel încât cu unul mai mult sau mai puțin nu contează. Dar, o face. Fiecare singur urs contează. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, chiar și animalele sălbatice din România vor dispărea din cauza greselilor noastre. Suntem într-adevăr in varful piramidei evoluției? Nu, noi nu suntem. Este datoria noastră de a proteja fauna sălbatică? Da, este. Și trebuie să găsim modalități de a o lăsa să coexiste pe o planetă pe care noi aproape că am distrus-o? Răspunsul este evident. Sunt sigura că există alte mijloace pentru a rezolva „problemele“ în cazul în care un urs vine prea aproape (care nu este din vina lui). De exemplu, stabilirea unui grup de lucru special pentr problema ursilor ar fi o idee splendidă. Dar trebuie să fie administrat numai de către oameni dedicați care înțeleg comportamentul animalelor sălbatice și le respecta. Poate că ar ajuta să discute cu experți carora le pasa cu adevărat și găsesc o soluție adecvată.
Să ascultăm vocea marii majoritati a oamenilor care sunt împotriva uciderii. Ei au dreptate absoluta. Este timpul să se introducă măsuri non-letale.
Eu reprezint un ONG care ridică proiecte-pilot în țările în care nimeni altcineva nu îndrăznește să ajute. Dar România a fost întotdeauna ceva special: eu chiar o iubesc și am văzut un succes în activitatea mea de-alungul anilor. Fără îndoială, România este pregătită pentru pașii următori cu privire la bunastarea si drepturile animalelor.
Sau, pentru a-l cita pe Mahatma Gandhi: << Mai întâi te ignoră, apoi râd de tine, apoi se bat cu tine, apoi câștigi >>.
Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.

Cu stima,
Marion Löcker
Tierschutzverein Robin Hood
Haslach 10
A-3243 St.Leonhard/Forst
office@robinhood-tierschutz.at
0043/664/1961206
www.robinhood-tierschutz.at
ZVR-Zahl: 827386863

Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.
The time is always right to do what is right.
(Martin Luther King)

Dear Minister
dear Madam or Sir,

for years, I have been active in animal welfare in Romania. I spent a lot of money and I still do, because I regard it as my duty to help Romania‘s animals and I believe in a change for the better.
My organisation Robin Hood is successfully involved in helping stray dogs by supporting shelters, initiating castration campaigns, creating awareness in schools, and working together with the local authorities. In all those years, I have noticed a change taking place in people’s minds, a change concerning their attitude towards dogs, wild animals and animals in general.

I am working in different and often very difficult places all around the world like Greenland, Iraq, Armenia, and Siberia. Fortunately, I see some progress.
For example, last week, we Austrians looked with pleasure to Romania after your government banned trophy hunting on large predators. This is fabulous news, since many Austrian hunters came to your country to shoot a bear or some other wild animal and paid lots of money for that.
In Austria thereis maybe one single bear left in the wild, and if we are lucky there is one wolf family roaming the wilderness. Sadly, our politicians often allow to shoot them. So we were very impressed about your country’s decision.

The bad news is that quite recently a young bear was shot dead in Romania. All he wanted was to escape. Rabies? There was no sign the disease. So why was he killed.
Why wasn’t he narcotized? You have splendid experts on wild animals who can use a tranquilizer gun. Maybe you think you have enough bears so one more or less does not count. But it does. Every single bear counts. Because sooner or later even in Romania wild animals will be extinct because of our faults.
Are we really on top of pyramid of evolution? No, we are not.
Is it our duty to protect wildlife? Yes, it is.
And do we have to find ways to let it coexist on a planet we almost have destroyed? The answer is obvious. I am sure there are other means to solve „problems“ if a bear comes too close (that is not his fault).
For example, the establishment of a special bear task force would be a splendid idea. But it has to be run only by dedicated people who understand the behaviour of wild animals and respect them. Maybe it would help to discuss with the experts who really care and find a proper solution.

Let us listen to the voice of the vast majority of people who are against killing. They are absolutely right. It is about time to introduce non-lethal measures.

I represent an NGO that raises pilot projects in countries where nobody else dares to help. But Romania has always been something special: I really love it and I have seen success in my activities all over the years. Without a doubt, Romania is ready for the next proper steps regarding animal wefare and animal rights.
Or to quote Mahatma Gandhi: <<First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.>>

I am looking forward to recieving your esteemed answer.

With kind regards,

Marion Löcker
Tierschutzverein Robin Hood
Haslach 10
A-3243 St.Leonhard/Forst
office@robinhood-tierschutz.at
0043/664/1961206
www.robinhood-tierschutz.at
ZVR-Zahl: 827386863

Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.
The time is always right to do what is right.
(Martin Luther King)

Erfolg für die großen Beutegreifer in Rumänien – und hier? Tu felix Austria?

lwf_braunbaer_garteneden_2006_2

Rumänien hat die Jagd auf die großen Beutegreifer wie Wolf, Bär und Luchs verboten. Ein Erfolg, zweifelsohne. Dennoch birgt er die Gefahr, dass nun vermehrt illegale Abschüsse getätigt werden. Aber dies kann kaum verhindert werden, Unwissen, falsche Angst, Schäden, die zu Unrecht auf das Konto der Prädatoren gehen usw. führen dazu. Dennoch, chapeau – in Österreich undenkbar. Hier diskutieren wir nicht über 1000e große Beutegreifer, sondern um einen Wolf mit Jungen, hier da einen Bären, einer Handvoll Luchse. Und selbst die dürfen nicht leben bei uns und mit uns. Jede Wildschnauze, die über unsere Grenzen guckt, wird abgeknallt, nicht selten aus „Versehen“. Good joke. Tu felix Austria, blicke nach Rumänien und lerne.
Bild: Wir verfolgten einen einzigen Bären wie Bruno und er wurde schließlich in Deutschland erschossen, weil er als „Problembär“ galt – ohne Worte.

Romania has forbidden the hunt for large predators such as wolf, bear and lynx. A success, no doubt. However, there is a high risk of increasingly poaching. But this can hardly be prevented, ignorance, false fear, damage that goes wrongly to the account of the predators etc. lead to it. Nevertheless, chapeau – unthinkable in Austria. Here we do not discuss about several 1000 of large predators, but a single wolf with some youngster, one or two bears, a handful lynx. And even they are not allow to live with us. Every wild snout looking over our borders is shot down, not infrequently from „accident“. Good joke. Tu felix Austria – look to Romania and learn.
Pic: We followed one single bear like Bruno and it was finally shot in Germany because he was called a „bear who causes troubles“ – nothing to add.

 

Crumble Dessert

20160901_210922

Zutaten:
1 Vanilleschote (oder 1 Pkg Vanillezucker)
150g kalte Sojaschlagsahne (aufschlagbar)
300g Sojajoghurt
8EL Agavendicksaft
300g Beeren (nach Wahl oder anderes Obst was man gerne mag)
1Pkg vegane Kekse (zb Butterkekse von Veganz)

Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark mit einem Mwsser herauskratzen.
Eiskalte Sojaschlagsahne steif schlagen, Sojajoghurt, Vanillemark (oder Vanillezucker), 2 EL Agavendicksaft vorsichtig unterheben.

Beeren (Obst) waschen, klein schneiden und mit 6 EL Agavendicksaft mischen.

Kekse noch in der Plastikverpackung lassen oder in einen Plastikbeutel geben und zb mit einem Nudelholz zerbröseln.
Keksbrösel, Beeren und Sojajoghurt abwechselnd in Gläser schichten, muss nicht perfekt sein.

Nach belieben mit einem Minzblatt garnieren.

Die Kastrationsprojekte in Rumänien laufen sehr gut

In diesem September haben wir mit dem „in the field“-Projekt begonnen. Zusätzlich zu dem Programm, in dem Hunde und Katzen, die Besitzer haben, kastriert werden, fahren wir nun auch in die Dörfer, zu Leuten, die kein Auto haben, die nicht in die Stadt kommen können…

Wir werden auch mit Informationsveranstaltungen in den Dörfern werben. Damit noch mehr Tiere zur Kastration gebracht werden.

Auch die rumänische Bevölkerung hilft mit, beim Hundefangen, bringen, versorgen.

Auch in Ludus, Reghin und Tirgu Mures wird kastriert – bitte hier unter Projekte nachsehen, danke.

Hier einige Impressionen :-)

img_6874img_6854img_6748img_6795img_6861img_6889img_7130img_7149img_7158img_7165

Panna Cotta

20160920_124419

700ml Sojasahne (oder Hafer)
AgarAgar nach Packungsanleitung
220g Zucker
1 Vanilleschote oder 1Pkg Vanillezucker

500ml Sojasahne, AgarAgar, 40g Rohrzucker und Vanille in einen Topf geben, mit einem Schneebesen gut verrühren.
Das ganze unter rühren 5 Minuten leicht köcheln lassen.
Danach gleich in hitzebeständige Formen (zb Gläser) füllen und min. 30 Minuten abkühlen lassen bis es fest wird.

Entweder fertigen Karamell nehmen oder wie folgt die Sauce zubereiten:
restlichen Zucker in einer Pfanne bei starker Hitze unter rühren karamelisieren lassen.
200ml Sojasahne dazu geben und so lange rühren bis sich der karamelisierte Zucker aufgelöst hat.

Fertige Panna Cotta aus den Formen auf einen Teller stürzen und mit dem Karamell begießen.

Nach belieben mir Beeren anrichten.

„In the field“ – Kastrationsprogramm in Rumänien

img_6919

Wie stoppen wir die Flut von Streunertieren in Rumänien? Leid, Tod, ewiges Sitzen in Tierheimen? Vermittlung ist gut, aber nicht schaffbar bei der Anzahl von Tieren.

Robin Hood geht einen anderen, zusätzlichen Weg.  Kostenlose Kastration von Tieren, die Besitzer haben. Damit aber auch die Landbevölkerung dieses Angebot nutzen kann, fahren wir vor Ort, in die Dörfer, zu den Schäfern…operieren „im Feld“.

Die erste Aktion ist schon erfolgreich durchgeführt worden.

Mein besonderer Dank gilt Dr.Borka Levente aus Tirgu Mures. Und allen, die mitgeholfen haben. :-)

img_6877 img_6874 img_6885 img_6897 img_6890 img_6889 img_6888 img_6887 img_6912 img_6910 img_6908 img_6907 img_6900 img_6928 img_6925 img_6922 img_6919 img_6879 img_6878 img_6872 img_6869 img_6864 img_6863 img_6862 img_6861 img_6860 img_6859 img_6858 img_6854 img_6852 img_6851 img_6844 img_6842 img_6835 img_6834 img_6833 img_6831 img_6825 img_6821 img_6819 img_6818 img_6812 img_6807 img_6799 img_6797 img_6795 img_6794 img_6785 img_6770 img_6769 img_6756 img_6754 img_6749 img_6748 img_6746 img_6745 img_6743 img_6737 img_6733 img_6733 img_6919

Sommer in Rumänien/Summer in Romania

Tierheim Fiducia und städtisches Tierheim

Tierheim Fiducia Reghin/Rumänien. Mit dem städtischen Tierheim gemeinsam leben hier etwa 450 Hunde.
Zur Zeit wird im privaten Tierheim Fiducia viel gebaut, neue Gehege, die Dächer werden nach dem Sturm ausgetauscht…
Täglich bringen die Hundefänger neue Hunde…
Adoptionen gibt es auch schon hier, wie etwa der wunderschöne Husky…
Wann immer wir Zeit haben, gehen wir mit Hunden zum Fluss.
Täglich finden wir Hunde, die verletzt sind.
Wir versuchen auch im städtischen Tierheim, alles was möglich ist, neue Futtertröge, Schattenspender und hoffentlich dürfen wir bald alle Gehege vergrößern und die Hütten austauschen. Der Vizebürgermeister will sich nächste Woche selbst von den unhaltbaren Zuständen überzeugen, nachdem wir endlich einen Termin bei ihm bekommen haben. Er hat selbst drei Hunde und scheint immerhin den Hunden nicht abgeneigt zu sein. Ich hoffe, auf eine gute Zusammenarbeit mit ihm. Im Herbst werde ich versuchen, den Stadtrat von der Wichtigkeit des CCR (catch, castrate, release) zu überzeugen….

Private shelter Fundatia Fiducia and shelter of municipality

Fiducia shelter Reghin / Romania. together with the municipal shelter there are about 450 dogs.
Currently much is in the private shelter Fiducia built new pens, the roofs are replaced after the storm …
Daily bring the dog catcher new dog …
Adoptions there is already here, such as the beautiful Husky …
Whenever we have time, we go with dogs to the river.
Every day we see dogs that are injured.
We try also in municipaltiy shelter everything what is possible, new feeders, shade and hopefully we can soon enlarge all enclosure and replace the dog houses. The deputy mayor wants to next week to convince himself about the intolerable conditions after we finally get an appointment with him. He himself has three dogs and seems nevertheless to be not averse to dogs. I hope for a good cooperation with him. In the fall I will try to the city council of the importance of the CCR (catch, castrate, release) to convince ….

 

 

 

In Rumänien

Ich bin im Juni für drei Wochen hiergewesen und nun den ganzen Juli.

Da kann man schon einiges tun. Wir bauen neue Gehege, wir bauen ein komplett neues Areal aus und wir erneuern die Dächer.

Immer mehr Tierärzte machen bei unserer Kastrationskampagne mit, wo Tiere, die einen Besitzer haben, kostenlos kastriert werden.

Wir haben nun

In Reghin:

Dr.Benkö Attila

Dr.Friciu Petre

In Targu Mures:

Dr.Borka Levente

Dr.Suteu Ovidiu

In Ludus:

Dr.Ocnarescu Ioana

Weitere Pläne: Wir wollen in the field kastrieren, in den Dörfern, in einem Sanitätszelt. Damit auch die Tiere in den Dörfen endlich kastriert werden. Start im September, wenn wir es schaffen :-)

Hier ein kleiner Eindruck:

Robin Hood in Ostgrönland, März 2016

Robin Hood in Ostgrönland, März 2016
Im Sommer wir das Wassersystem gebaut, die Wassertanks  verteilt und ich möchte jemanden einstellen, der sich um die Hunde kümmert, wenn ihre Besitzer mit dem Boot weg sind, wenn diese damit einverstanden sind. Und natürlich zahlt  Robin Hood  wieder Fracht für Hundefutter. Und das Projekt mit den Hundehütten wird weiter gehen. Mit all dem können wir diesen wunderbaren Hunden ein besseres Leben bieten. Vielen Dank für Unterstützung!

Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.

Hier die Fotos und der Bericht

 www.robinhood-tierschutz.at-171