Kategorie-Archiv: Neuigkeiten

Junger Bär einfach abgeknallt

Am 5.Oktober haben wir uns gefreut. Rumänien hat die Tropähenjagd auf große Beutegreifer wie Wolf, Bär und Luchs verboten.

Ein Meilenstein. Und auch unsere österreichischen Trophäenjäger können sich künftig den Weg nach Rumänien sparen, um einen Bären zu schießen, das ist nun verboten.

Doch am 12.Oktober die Schreckensnachricht. Ein junger Bär auf Futtersuche wurde in Sibiu erschossen. Angeblich hatte eine Narkotisierung mittels Narkosegewehr nicht funktioniert. Neuesten Untersuchungen zufolge wurde es aber nicht einmal versucht, sondern scharf geschossen – und getroffen. Der Polizeichef selbst hatte angeblich vorgeschlagen, den Bären zu überfahren…

608302-1476275152-wide-1

Robin Hood hat seine Wildtierkampagne eröffnet.

Arrow of Hope: Shooting Troubles not Animals

Und damit eine Petition für diesen Bären. Bitte unterzeichnen!

Hier der offene Brief, der an das zuständige Ministerium, an die Behörden und an die Medien ging. Rumänisch und Englisch

Open letter
Minsteriul apelor si padurilor
ANSVSA and Office Sibiu
Media

St.Leonhard am Forst, 19.Octombrie 2016

Stimate Doamna Ministru,
stimate Doamna sau Domnule,

de ani de zile, am activat pentru bunăstarea animalelor în România. Am cheltuit o mulțime de bani și încă o fac, pentru că eu consider ca e datoria mea sa ajut animalele din România și cred într-o schimbare în bine. Organizația mea Robin Hood este implicat cu succes în ajutorarea câinilor fără stăpân, prin sprijinirea adaposturilor, initierea unor campanii de sterilizare, crearea de programe pentru sensibilzarea copiilor în școli, și lucrand împreună cu autoritățile locale. În toți acesti ani, am observat o schimbare care are loc în mintea oamenilor, o schimbare în ceea ce privește atitudinea lor față de câini, animale sălbatice și animale, în general. Lucrez în diferite și adesea foarte dificile locuri din întreaga lume cum ar fi Groenlanda, Irak, Armenia și Siberia. Din fericire, vad unele progrese. De exemplu, săptămâna trecută, noi austriecii am privit cu plăcere spre România după ce guvernul a interzis vânătoarea de trofeu pe prădători mari. Aceasta este o veste fabuloasa, deoarece mulți vânători austrieci au venit în țara dumneavoastră pentru a impusca un urs sau alt animal sălbatic plătind o mulțime de bani pentru asta. În Austria poate ca mai exista un singur urs în sălbăticie, iar dacă suntem norocoși există o familie de lupi hoinarind prin salbaticie. Din păcate, politicienii noștri permit adesea să-i împuște. Așa că am fost foarte impresionati de decizia țării dumneavoastra.
Vestea proastă este că destul de recent, un urs tânăr a fost împușcat mortal în România. Tot ce a vrut a fost să scape. Rabia? Nu a existat nici un semn de boală. Deci, de ce a fost el ucis. De ce nu a fost el tranchilizat? Aveti experți splendizi in animale sălbatice, care pot folosi un pistol tranchilizant. Poate credeti că aveti destui urși astfel încât cu unul mai mult sau mai puțin nu contează. Dar, o face. Fiecare singur urs contează. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, chiar și animalele sălbatice din România vor dispărea din cauza greselilor noastre. Suntem într-adevăr in varful piramidei evoluției? Nu, noi nu suntem. Este datoria noastră de a proteja fauna sălbatică? Da, este. Și trebuie să găsim modalități de a o lăsa să coexiste pe o planetă pe care noi aproape că am distrus-o? Răspunsul este evident. Sunt sigura că există alte mijloace pentru a rezolva „problemele“ în cazul în care un urs vine prea aproape (care nu este din vina lui). De exemplu, stabilirea unui grup de lucru special pentr problema ursilor ar fi o idee splendidă. Dar trebuie să fie administrat numai de către oameni dedicați care înțeleg comportamentul animalelor sălbatice și le respecta. Poate că ar ajuta să discute cu experți carora le pasa cu adevărat și găsesc o soluție adecvată.
Să ascultăm vocea marii majoritati a oamenilor care sunt împotriva uciderii. Ei au dreptate absoluta. Este timpul să se introducă măsuri non-letale.
Eu reprezint un ONG care ridică proiecte-pilot în țările în care nimeni altcineva nu îndrăznește să ajute. Dar România a fost întotdeauna ceva special: eu chiar o iubesc și am văzut un succes în activitatea mea de-alungul anilor. Fără îndoială, România este pregătită pentru pașii următori cu privire la bunastarea si drepturile animalelor.
Sau, pentru a-l cita pe Mahatma Gandhi: << Mai întâi te ignoră, apoi râd de tine, apoi se bat cu tine, apoi câștigi >>.
Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.

Cu stima,
Marion Löcker
Tierschutzverein Robin Hood
Haslach 10
A-3243 St.Leonhard/Forst
office@robinhood-tierschutz.at
0043/664/1961206
www.robinhood-tierschutz.at
ZVR-Zahl: 827386863

Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.
The time is always right to do what is right.
(Martin Luther King)

Dear Minister
dear Madam or Sir,

for years, I have been active in animal welfare in Romania. I spent a lot of money and I still do, because I regard it as my duty to help Romania‘s animals and I believe in a change for the better.
My organisation Robin Hood is successfully involved in helping stray dogs by supporting shelters, initiating castration campaigns, creating awareness in schools, and working together with the local authorities. In all those years, I have noticed a change taking place in people’s minds, a change concerning their attitude towards dogs, wild animals and animals in general.

I am working in different and often very difficult places all around the world like Greenland, Iraq, Armenia, and Siberia. Fortunately, I see some progress.
For example, last week, we Austrians looked with pleasure to Romania after your government banned trophy hunting on large predators. This is fabulous news, since many Austrian hunters came to your country to shoot a bear or some other wild animal and paid lots of money for that.
In Austria thereis maybe one single bear left in the wild, and if we are lucky there is one wolf family roaming the wilderness. Sadly, our politicians often allow to shoot them. So we were very impressed about your country’s decision.

The bad news is that quite recently a young bear was shot dead in Romania. All he wanted was to escape. Rabies? There was no sign the disease. So why was he killed.
Why wasn’t he narcotized? You have splendid experts on wild animals who can use a tranquilizer gun. Maybe you think you have enough bears so one more or less does not count. But it does. Every single bear counts. Because sooner or later even in Romania wild animals will be extinct because of our faults.
Are we really on top of pyramid of evolution? No, we are not.
Is it our duty to protect wildlife? Yes, it is.
And do we have to find ways to let it coexist on a planet we almost have destroyed? The answer is obvious. I am sure there are other means to solve „problems“ if a bear comes too close (that is not his fault).
For example, the establishment of a special bear task force would be a splendid idea. But it has to be run only by dedicated people who understand the behaviour of wild animals and respect them. Maybe it would help to discuss with the experts who really care and find a proper solution.

Let us listen to the voice of the vast majority of people who are against killing. They are absolutely right. It is about time to introduce non-lethal measures.

I represent an NGO that raises pilot projects in countries where nobody else dares to help. But Romania has always been something special: I really love it and I have seen success in my activities all over the years. Without a doubt, Romania is ready for the next proper steps regarding animal wefare and animal rights.
Or to quote Mahatma Gandhi: <<First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.>>

I am looking forward to recieving your esteemed answer.

With kind regards,

Marion Löcker
Tierschutzverein Robin Hood
Haslach 10
A-3243 St.Leonhard/Forst
office@robinhood-tierschutz.at
0043/664/1961206
www.robinhood-tierschutz.at
ZVR-Zahl: 827386863

Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.
The time is always right to do what is right.
(Martin Luther King)

Erfolg für die großen Beutegreifer in Rumänien – und hier? Tu felix Austria?

lwf_braunbaer_garteneden_2006_2

Rumänien hat die Jagd auf die großen Beutegreifer wie Wolf, Bär und Luchs verboten. Ein Erfolg, zweifelsohne. Dennoch birgt er die Gefahr, dass nun vermehrt illegale Abschüsse getätigt werden. Aber dies kann kaum verhindert werden, Unwissen, falsche Angst, Schäden, die zu Unrecht auf das Konto der Prädatoren gehen usw. führen dazu. Dennoch, chapeau – in Österreich undenkbar. Hier diskutieren wir nicht über 1000e große Beutegreifer, sondern um einen Wolf mit Jungen, hier da einen Bären, einer Handvoll Luchse. Und selbst die dürfen nicht leben bei uns und mit uns. Jede Wildschnauze, die über unsere Grenzen guckt, wird abgeknallt, nicht selten aus „Versehen“. Good joke. Tu felix Austria, blicke nach Rumänien und lerne.
Bild: Wir verfolgten einen einzigen Bären wie Bruno und er wurde schließlich in Deutschland erschossen, weil er als „Problembär“ galt – ohne Worte.

Romania has forbidden the hunt for large predators such as wolf, bear and lynx. A success, no doubt. However, there is a high risk of increasingly poaching. But this can hardly be prevented, ignorance, false fear, damage that goes wrongly to the account of the predators etc. lead to it. Nevertheless, chapeau – unthinkable in Austria. Here we do not discuss about several 1000 of large predators, but a single wolf with some youngster, one or two bears, a handful lynx. And even they are not allow to live with us. Every wild snout looking over our borders is shot down, not infrequently from „accident“. Good joke. Tu felix Austria – look to Romania and learn.
Pic: We followed one single bear like Bruno and it was finally shot in Germany because he was called a „bear who causes troubles“ – nothing to add.

 

Die Kastrationsprojekte in Rumänien laufen sehr gut

In diesem September haben wir mit dem „in the field“-Projekt begonnen. Zusätzlich zu dem Programm, in dem Hunde und Katzen, die Besitzer haben, kastriert werden, fahren wir nun auch in die Dörfer, zu Leuten, die kein Auto haben, die nicht in die Stadt kommen können…

Wir werden auch mit Informationsveranstaltungen in den Dörfern werben. Damit noch mehr Tiere zur Kastration gebracht werden.

Auch die rumänische Bevölkerung hilft mit, beim Hundefangen, bringen, versorgen.

Auch in Ludus, Reghin und Tirgu Mures wird kastriert – bitte hier unter Projekte nachsehen, danke.

Hier einige Impressionen :-)

img_6874img_6854img_6748img_6795img_6861img_6889img_7130img_7149img_7158img_7165

Haltung von Schlittenhunden

Begrüssenswert, dass endlich die Haltung von Schlittenhunden gesetzlich geregelt werden soll.

NaomiSchnee2 Kopie

 

HIer geht es zum Begutachtungsentwurf

Hier die Stellungnahme des Tierschutzvereins Robin Hood

Sehr geehrte Damen und Herren,

prinzipiell ist eine Regelung im Bereich Schlittenhunde längst überfällig und daher begrüssenswert, obwohl der Gebrauch von Tieren für Hochleistungssportarten generell abzulehnen ist.

Schlittenhunde sind sehr soziale Tiere, dafür wurden sie gezüchtet.
Selbst die Schlittenhunde der Rasse Grönländer, die und nur diese Rasse,  in Grönland als Schlittenhunde zum Einsatz kommen und die unter widrigsten Umständen und mit Mangel an Futter, Wasser, Schutz und Sozialkontakt zu ihren Haltern leben, sind durchwegs freundlich und auf Kontakt mi den Menschen geprägt und suchen diesen.  Sibirian Husky, Alaskan Malamute, Samojede und Alaskan Husky sind daher ebenso auf diesen Sozialkontakt hin gezüchtet und dürfen keineswegs alleine gehalten werden.

Auch die Zwingerhaltung zwischen den Rennen, wenn die Hunde zuhause sind, ist in diesem Zusammenhang fragwürdig.
Da viele Hunde jedoch ausschließlich gehalten werden, um damit Rennen zu fahren oder zwecks sportlicher Betätigung, gibt es kaum ein Leben mit dem Halter im eigentlichen Sinne.
Es stellt sich daher die Frage, ob die Haltung von Gruppen in einem oder mehreren Zwingern zum Zwecke eines Hobbys nicht generell überdacht werden sollte.

Im Entwurf unter (3) Stake Out
1.bezugnehmend zum direkten Kontakt zum Musher: ist dieser nicht geregelt, weder zeitlich, noch wie dieser aussehen soll. Eine blosses, kurzes Erscheinen und ein Ruf seitens des Mushers ist hier zuwenig. Mindestens sollte jeder Hund gestreichelt und mit ihm gesprochen werden.

Die Kettenhaltung muss verboten werden, die Verletzungsgefahr ist zu groß, es sollen lediglich kunststoffummantelte Edelstahlkabel verwendet werden dürfen.

Ein weiterer Punkt wäre die Wahl des richtigen Zuggeschirrs, weder darf es einengen, noch scheuern und den Hund in seiner natürlichen Bewegung und Körperpflege stören oder derart gestaltet sein, dass ein anderer Hund verletzt werden kann. Auch das Hängenbleiben darin mit einer Gliedmasse (meist Vordergliedmasse) darf nicht möglich sein.

Zum Transport der Schlittenhunde ist zu sagen, dass zwischen den einzelnen Rennveranstaltungen unbedingte Ruhephasen eingehalten werden müssen und zwar ausserhalb der Boxen, am Besten Zuhause.

Die Beschränkung des Höchstalters der Hunde ist wünschenswert. Auf jeden Fall sollte man bei einer Anmeldung zum Rennen einen Gesundheitscheck der Hunde als verpflichtend einführen. EKG und Blutwerte, Abhören von Lunge und Herz sollen in regelmässigen Abständen, mindestens jedoch einmal pro Saison durchgeführt werden müssen.

Mit freundlichen Grüssen,

Marion Löcker
Tierschutzverein Robin Hood

 

Ein Dankeschön aus Nepal

Thank you note-Robin Hood.pdf

Dear Marion and Robin Hood team,
Animal Nepal would like to thank for supporting our life saving work with a generous grant.
We hereby confirm we received EURO 6000 (In words :Six thousands) in Our Nepalese Bank Account.
Please find attached the Swift detail of earlier transaction and thank you note.
Will forward another swift once I received from our Bank.
Please be ensure that we will be sending regular newsletters and reports to keep you informed about the progress of the supported programme.

I have also attached some photographs.

With warm regards and Namaste,

Uttam Kafle
Executive Director

IMG_20150518_101037 IMG_20150311_131854 IMG_8138 IMG_8049 IMG_8028 IMG_5578 IMG_5568 DSC_0310 DSC_0303 DSC_0220 DSC_0176 20150501_131811

Hilfswelle für Rumänien ist angerollt!

rumanien2_lidiawelpis

Vor zwei Tagen erreichten Robin Hood schlechte Nachrichten aus Reghin/Rumänien. Dort sind zwei Tierheime nebeneinander, das städtische und das private Fiducia von Lidia Maier. Lidia sorgt sich um alle 380 Hunde, die Stadt steuert Futter bei. Nun hat die Stadtverwaltung kein Geld mehr und der Futterhändler liefert nicht mehr, wegen unbezahlter Rechnungen. Lidia ist verzweifelt. Robin Hood unterstützt monatlich mit Futterkosten, Tierarztkosten, usw…Es wird dort auch täglich gekocht und gemischt, Trockenfutter, Fleisch, Nudeln, Reis…aber soviele Schnauzen müssen erstmal jeden Tag satt werden. Robin Hood hat gestern 1000 kg Futter bestellt, 1000 kg kommen nochmals vor Ostern durch den LKW von Tamara Raab, das hat Robin Hood schon bestellt und bezahlt, Tamara liefert es, wie in viele andere Tierheime in Rumänien, Ein großes Danke an dieser Stelle an sie :-)

Und – wir müssen mit der Stadt wieder verhandeln, sie müssen ihre Hunde versorgen…wir müssen es schaffen, dass endlich auch die Erlaubnis für eine Kastrationskampagne von Strassenhunden erlaubt wird…

Der Freilauf wird auch bald gebaut, damit die armen Zwingerhunde aus dem städtischen Tierheim mal rauskommen, und auch Lidias Hunde, obwohl die viel schönere Gehege haben…

Auch die Schulvorträge sollen weitergehen, in Reghin herrscht großes Interesse an den Schulen.

Zu Ostern ist Robin Hood in Reghin und bringt einen Osterhasen in Form eines vollgepackten Robin Hood-Mobils – vielen Dank an alle SpenderInnen :-)