Wildtiere

852967248dd3e6cb3942a1fe6af42945_XLWildtiere, eingesperrt und ihrer natürlichen Umgebung beraubt, findet man in Zoos, Zirkussen, Delfinarien, Tierschauen…aber auch vermehrt in  Privathaltung. Wildtiere gehören jedoch nicht in Menschenhand, niemand hat das Recht, Tiere, die eigentlich nur in freier Wildbahn zu finden sein sollten, zur „Freude“ der Menschen einzusperren. Kein Gehege kann jemals groß genug sein, kein Terrarium einem Tier die Freiheit ersetzen.

Für Robin Hood sind diese Tiere ein wichtiges Anliegen, Zoos müssen strengeren Kontrollen und Richtlinien unterworfen werden oder am besten ihren Wildtierbestand langsam auslaufen lassen.

In Österreich gibt es immerhin seit 2005 ein Wildtierverbot in Zirkussen, leider fallen Tiere wie Kamele, Lamas, bestimmte Rinder etc. nicht darunter.
Außerdem sollten in Zirkussen überhaupt keine Tiere auftreten müssen und ausgestellt werden.

Ein großes Problem sind die Wildtiere in Privathaltung, immer mehr Menschen kaufen diese Tiere billig auf Verkaufsmessen, ohne zu bedenken, dass sie hohe Ansprüche an die Haltung erheben, diese zu erfüllen ist in der Regel äußerst kostspielig. Darum wird gerne darauf verzichtet und die Tiere sterben einen langsamen, stillen Tod.

Robin Hood wird sich dieser Thematik vermehrt widmen.

Was wir fordern

  • Zoos müssen besser kontrolliert werden, ein Verbot von Nachzuchten muß endlich erwirkt werden.
  • Zirkusse sollen auf jegliche Tierhaltung verzichten.
  • Die private Tierhaltung muß strenger reglementiert werden, ebenso der Verkauf von Wildtieren und Exoten.

Robin Hood unterstützt die Wildtierstation in Gföhl/NÖ

Für 6 flugunfähige Bussarde haben wir einen neuen Lebensraum geschaffen.

Robin Hood hat für die Wildtierstation in Gföhl ein Gehege gebaut.
Im vorderen Bereich sind Rehe untergebracht, die jedoch wieder in die Freiheit entlassen werden.
Im hinteren Bereich haben nun die flugunfähigen Bussarde ihren neuen Lebensbereich.

31.12.2017

Robin Hood und Karin Brunner im Kurier :-)

Hier geht es zum Artikel

IMG_8789

 

Junger Bär in Rumänien einfach abgeknallt

Am 5.Oktober haben wir uns gefreut. Rumänien hat die Tropähenjagd auf große Beutegreifer wie Wolf, Bär und Luchs verboten.

Ein Meilenstein. Und auch unsere österreichischen Trophäenjäger können sich künftig den Weg nach Rumänien sparen, um einen Bären zu schießen, das ist nun verboten.

Doch am 12.Oktober die Schreckensnachricht. Ein junger Bär auf Futtersuche wurde in Sibiu erschossen. Angeblich hatte eine Narkotisierung mittels Narkosegewehr nicht funktioniert. Neuesten Untersuchungen zufolge wurde es aber nicht einmal versucht, sondern scharf geschossen – und getroffen. Der Polizeichef selbst hatte angeblich vorgeschlagen, den Bären zu überfahren…

608302-1476275152-wide-1

Robin Hood hat seine Wildtierkampagne eröffnet.

Arrow of Hope: Shooting Troubles not Animals

Und damit eine Petition für diesen Bären. Bitte unterzeichnen!

Hier der offene Brief, der an das zuständige Ministerium, an die Behörden und an die Medien ging. Rumänisch und Englisch

Open letter
Minsteriul apelor si padurilor
ANSVSA and Office Sibiu
Media

St.Leonhard am Forst, 19.Octombrie 2016

Stimate Doamna Ministru,
stimate Doamna sau Domnule,

de ani de zile, am activat pentru bunăstarea animalelor în România. Am cheltuit o mulțime de bani și încă o fac, pentru că eu consider ca e datoria mea sa ajut animalele din România și cred într-o schimbare în bine. Organizația mea Robin Hood este implicat cu succes în ajutorarea câinilor fără stăpân, prin sprijinirea adaposturilor, initierea unor campanii de sterilizare, crearea de programe pentru sensibilzarea copiilor în școli, și lucrand împreună cu autoritățile locale. În toți acesti ani, am observat o schimbare care are loc în mintea oamenilor, o schimbare în ceea ce privește atitudinea lor față de câini, animale sălbatice și animale, în general. Lucrez în diferite și adesea foarte dificile locuri din întreaga lume cum ar fi Groenlanda, Irak, Armenia și Siberia. Din fericire, vad unele progrese. De exemplu, săptămâna trecută, noi austriecii am privit cu plăcere spre România după ce guvernul a interzis vânătoarea de trofeu pe prădători mari. Aceasta este o veste fabuloasa, deoarece mulți vânători austrieci au venit în țara dumneavoastră pentru a impusca un urs sau alt animal sălbatic plătind o mulțime de bani pentru asta. În Austria poate ca mai exista un singur urs în sălbăticie, iar dacă suntem norocoși există o familie de lupi hoinarind prin salbaticie. Din păcate, politicienii noștri permit adesea să-i împuște. Așa că am fost foarte impresionati de decizia țării dumneavoastra.
Vestea proastă este că destul de recent, un urs tânăr a fost împușcat mortal în România. Tot ce a vrut a fost să scape. Rabia? Nu a existat nici un semn de boală. Deci, de ce a fost el ucis. De ce nu a fost el tranchilizat? Aveti experți splendizi in animale sălbatice, care pot folosi un pistol tranchilizant. Poate credeti că aveti destui urși astfel încât cu unul mai mult sau mai puțin nu contează. Dar, o face. Fiecare singur urs contează. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, chiar și animalele sălbatice din România vor dispărea din cauza greselilor noastre. Suntem într-adevăr in varful piramidei evoluției? Nu, noi nu suntem. Este datoria noastră de a proteja fauna sălbatică? Da, este. Și trebuie să găsim modalități de a o lăsa să coexiste pe o planetă pe care noi aproape că am distrus-o? Răspunsul este evident. Sunt sigura că există alte mijloace pentru a rezolva „problemele“ în cazul în care un urs vine prea aproape (care nu este din vina lui). De exemplu, stabilirea unui grup de lucru special pentr problema ursilor ar fi o idee splendidă. Dar trebuie să fie administrat numai de către oameni dedicați care înțeleg comportamentul animalelor sălbatice și le respecta. Poate că ar ajuta să discute cu experți carora le pasa cu adevărat și găsesc o soluție adecvată.
Să ascultăm vocea marii majoritati a oamenilor care sunt împotriva uciderii. Ei au dreptate absoluta. Este timpul să se introducă măsuri non-letale.
Eu reprezint un ONG care ridică proiecte-pilot în țările în care nimeni altcineva nu îndrăznește să ajute. Dar România a fost întotdeauna ceva special: eu chiar o iubesc și am văzut un succes în activitatea mea de-alungul anilor. Fără îndoială, România este pregătită pentru pașii următori cu privire la bunastarea si drepturile animalelor.
Sau, pentru a-l cita pe Mahatma Gandhi: << Mai întâi te ignoră, apoi râd de tine, apoi se bat cu tine, apoi câștigi >>.
Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.

Cu stima,
Marion Löcker
Tierschutzverein Robin Hood
Haslach 10
A-3243 St.Leonhard/Forst
office@robinhood-tierschutz.at
0043/664/1961206
www.robinhood-tierschutz.at
ZVR-Zahl: 827386863

Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.
The time is always right to do what is right.
(Martin Luther King)

Dear Minister
dear Madam or Sir,

for years, I have been active in animal welfare in Romania. I spent a lot of money and I still do, because I regard it as my duty to help Romania‘s animals and I believe in a change for the better.
My organisation Robin Hood is successfully involved in helping stray dogs by supporting shelters, initiating castration campaigns, creating awareness in schools, and working together with the local authorities. In all those years, I have noticed a change taking place in people’s minds, a change concerning their attitude towards dogs, wild animals and animals in general.

I am working in different and often very difficult places all around the world like Greenland, Iraq, Armenia, and Siberia. Fortunately, I see some progress.
For example, last week, we Austrians looked with pleasure to Romania after your government banned trophy hunting on large predators. This is fabulous news, since many Austrian hunters came to your country to shoot a bear or some other wild animal and paid lots of money for that.
In Austria thereis maybe one single bear left in the wild, and if we are lucky there is one wolf family roaming the wilderness. Sadly, our politicians often allow to shoot them. So we were very impressed about your country’s decision.

The bad news is that quite recently a young bear was shot dead in Romania. All he wanted was to escape. Rabies? There was no sign the disease. So why was he killed.
Why wasn’t he narcotized? You have splendid experts on wild animals who can use a tranquilizer gun. Maybe you think you have enough bears so one more or less does not count. But it does. Every single bear counts. Because sooner or later even in Romania wild animals will be extinct because of our faults.
Are we really on top of pyramid of evolution? No, we are not.
Is it our duty to protect wildlife? Yes, it is.
And do we have to find ways to let it coexist on a planet we almost have destroyed? The answer is obvious. I am sure there are other means to solve „problems“ if a bear comes too close (that is not his fault).
For example, the establishment of a special bear task force would be a splendid idea. But it has to be run only by dedicated people who understand the behaviour of wild animals and respect them. Maybe it would help to discuss with the experts who really care and find a proper solution.

Let us listen to the voice of the vast majority of people who are against killing. They are absolutely right. It is about time to introduce non-lethal measures.

I represent an NGO that raises pilot projects in countries where nobody else dares to help. But Romania has always been something special: I really love it and I have seen success in my activities all over the years. Without a doubt, Romania is ready for the next proper steps regarding animal wefare and animal rights.
Or to quote Mahatma Gandhi: <<First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.>>

I am looking forward to recieving your esteemed answer.

With kind regards,

Marion Löcker
Tierschutzverein Robin Hood
Haslach 10
A-3243 St.Leonhard/Forst
office@robinhood-tierschutz.at
0043/664/1961206
www.robinhood-tierschutz.at
ZVR-Zahl: 827386863

Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.
The time is always right to do what is right.
(Martin Luther King)

Zoo Tirgu Mures/Rumänien

Oktober 2015

IMG_7986

Fotogalerie

Zoo Insel Brioni/Kroatien

Elefant Lanka

IMG_7545

Fotogalerie