Junger Bär einfach abgeknallt

Am 5.Oktober haben wir uns gefreut. Rumänien hat die Tropähenjagd auf große Beutegreifer wie Wolf, Bär und Luchs verboten.

Ein Meilenstein. Und auch unsere österreichischen Trophäenjäger können sich künftig den Weg nach Rumänien sparen, um einen Bären zu schießen, das ist nun verboten.

Doch am 12.Oktober die Schreckensnachricht. Ein junger Bär auf Futtersuche wurde in Sibiu erschossen. Angeblich hatte eine Narkotisierung mittels Narkosegewehr nicht funktioniert. Neuesten Untersuchungen zufolge wurde es aber nicht einmal versucht, sondern scharf geschossen – und getroffen. Der Polizeichef selbst hatte angeblich vorgeschlagen, den Bären zu überfahren…

608302-1476275152-wide-1

Robin Hood hat seine Wildtierkampagne eröffnet.

Arrow of Hope: Shooting Troubles not Animals

Und damit eine Petition für diesen Bären. Bitte unterzeichnen!

Hier der offene Brief, der an das zuständige Ministerium, an die Behörden und an die Medien ging. Rumänisch und Englisch

Open letter
Minsteriul apelor si padurilor
ANSVSA and Office Sibiu
Media

St.Leonhard am Forst, 19.Octombrie 2016

Stimate Doamna Ministru,
stimate Doamna sau Domnule,

de ani de zile, am activat pentru bunăstarea animalelor în România. Am cheltuit o mulțime de bani și încă o fac, pentru că eu consider ca e datoria mea sa ajut animalele din România și cred într-o schimbare în bine. Organizația mea Robin Hood este implicat cu succes în ajutorarea câinilor fără stăpân, prin sprijinirea adaposturilor, initierea unor campanii de sterilizare, crearea de programe pentru sensibilzarea copiilor în școli, și lucrand împreună cu autoritățile locale. În toți acesti ani, am observat o schimbare care are loc în mintea oamenilor, o schimbare în ceea ce privește atitudinea lor față de câini, animale sălbatice și animale, în general. Lucrez în diferite și adesea foarte dificile locuri din întreaga lume cum ar fi Groenlanda, Irak, Armenia și Siberia. Din fericire, vad unele progrese. De exemplu, săptămâna trecută, noi austriecii am privit cu plăcere spre România după ce guvernul a interzis vânătoarea de trofeu pe prădători mari. Aceasta este o veste fabuloasa, deoarece mulți vânători austrieci au venit în țara dumneavoastră pentru a impusca un urs sau alt animal sălbatic plătind o mulțime de bani pentru asta. În Austria poate ca mai exista un singur urs în sălbăticie, iar dacă suntem norocoși există o familie de lupi hoinarind prin salbaticie. Din păcate, politicienii noștri permit adesea să-i împuște. Așa că am fost foarte impresionati de decizia țării dumneavoastra.
Vestea proastă este că destul de recent, un urs tânăr a fost împușcat mortal în România. Tot ce a vrut a fost să scape. Rabia? Nu a existat nici un semn de boală. Deci, de ce a fost el ucis. De ce nu a fost el tranchilizat? Aveti experți splendizi in animale sălbatice, care pot folosi un pistol tranchilizant. Poate credeti că aveti destui urși astfel încât cu unul mai mult sau mai puțin nu contează. Dar, o face. Fiecare singur urs contează. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, chiar și animalele sălbatice din România vor dispărea din cauza greselilor noastre. Suntem într-adevăr in varful piramidei evoluției? Nu, noi nu suntem. Este datoria noastră de a proteja fauna sălbatică? Da, este. Și trebuie să găsim modalități de a o lăsa să coexiste pe o planetă pe care noi aproape că am distrus-o? Răspunsul este evident. Sunt sigura că există alte mijloace pentru a rezolva „problemele“ în cazul în care un urs vine prea aproape (care nu este din vina lui). De exemplu, stabilirea unui grup de lucru special pentr problema ursilor ar fi o idee splendidă. Dar trebuie să fie administrat numai de către oameni dedicați care înțeleg comportamentul animalelor sălbatice și le respecta. Poate că ar ajuta să discute cu experți carora le pasa cu adevărat și găsesc o soluție adecvată.
Să ascultăm vocea marii majoritati a oamenilor care sunt împotriva uciderii. Ei au dreptate absoluta. Este timpul să se introducă măsuri non-letale.
Eu reprezint un ONG care ridică proiecte-pilot în țările în care nimeni altcineva nu îndrăznește să ajute. Dar România a fost întotdeauna ceva special: eu chiar o iubesc și am văzut un succes în activitatea mea de-alungul anilor. Fără îndoială, România este pregătită pentru pașii următori cu privire la bunastarea si drepturile animalelor.
Sau, pentru a-l cita pe Mahatma Gandhi: << Mai întâi te ignoră, apoi râd de tine, apoi se bat cu tine, apoi câștigi >>.
Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră.

Cu stima,
Marion Löcker
Tierschutzverein Robin Hood
Haslach 10
A-3243 St.Leonhard/Forst
office@robinhood-tierschutz.at
0043/664/1961206
www.robinhood-tierschutz.at
ZVR-Zahl: 827386863

Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.
The time is always right to do what is right.
(Martin Luther King)

Dear Minister
dear Madam or Sir,

for years, I have been active in animal welfare in Romania. I spent a lot of money and I still do, because I regard it as my duty to help Romania‘s animals and I believe in a change for the better.
My organisation Robin Hood is successfully involved in helping stray dogs by supporting shelters, initiating castration campaigns, creating awareness in schools, and working together with the local authorities. In all those years, I have noticed a change taking place in people’s minds, a change concerning their attitude towards dogs, wild animals and animals in general.

I am working in different and often very difficult places all around the world like Greenland, Iraq, Armenia, and Siberia. Fortunately, I see some progress.
For example, last week, we Austrians looked with pleasure to Romania after your government banned trophy hunting on large predators. This is fabulous news, since many Austrian hunters came to your country to shoot a bear or some other wild animal and paid lots of money for that.
In Austria thereis maybe one single bear left in the wild, and if we are lucky there is one wolf family roaming the wilderness. Sadly, our politicians often allow to shoot them. So we were very impressed about your country’s decision.

The bad news is that quite recently a young bear was shot dead in Romania. All he wanted was to escape. Rabies? There was no sign the disease. So why was he killed.
Why wasn’t he narcotized? You have splendid experts on wild animals who can use a tranquilizer gun. Maybe you think you have enough bears so one more or less does not count. But it does. Every single bear counts. Because sooner or later even in Romania wild animals will be extinct because of our faults.
Are we really on top of pyramid of evolution? No, we are not.
Is it our duty to protect wildlife? Yes, it is.
And do we have to find ways to let it coexist on a planet we almost have destroyed? The answer is obvious. I am sure there are other means to solve „problems“ if a bear comes too close (that is not his fault).
For example, the establishment of a special bear task force would be a splendid idea. But it has to be run only by dedicated people who understand the behaviour of wild animals and respect them. Maybe it would help to discuss with the experts who really care and find a proper solution.

Let us listen to the voice of the vast majority of people who are against killing. They are absolutely right. It is about time to introduce non-lethal measures.

I represent an NGO that raises pilot projects in countries where nobody else dares to help. But Romania has always been something special: I really love it and I have seen success in my activities all over the years. Without a doubt, Romania is ready for the next proper steps regarding animal wefare and animal rights.
Or to quote Mahatma Gandhi: <<First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.>>

I am looking forward to recieving your esteemed answer.

With kind regards,

Marion Löcker
Tierschutzverein Robin Hood
Haslach 10
A-3243 St.Leonhard/Forst
office@robinhood-tierschutz.at
0043/664/1961206
www.robinhood-tierschutz.at
ZVR-Zahl: 827386863

Die Zeit ist immer richtig, um das Richtige zu tun.
The time is always right to do what is right.
(Martin Luther King)

Junger Bär einfach abgeknallt

Junger Bär erschossen – er wollte flüchten
Wir verlangen eine Untersuchung und Sanktionen für die Verantwortlichen!

608302-1476275152-wide-1

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 12.Oktober 2016 wurde im Stadtzentrum von Sibiu ein junger Bär gesehen. Der Bär war wohl auf Futtersuche. Anstatt ihn zu betäuben, um ihn anschließend im Wald auszusetzen, wurde er kaltblütig erschossen, als er versuchte über eine Mauer zu flüchten.
Der Tierarzt, der ihn betäuben wollte, war angeblich schon am Weg.
Wir fordern hier eine allumfassende Untersuchung und Sanktionen für die für diesen Bärenmord Verantwortlichen.

Gib uns hier Deine Stimme:

 

Unterzeichnet: 2553

Firma Vor- und Nachname Beruf Stadt Kommentar
Seite 1 von 511 >|
Jelica Roland
Annett Matwig
Eva Thaler
Valerie Hildebrand
rosmrie blaser CH
  •      
  •  
 

 

Young bear was shot – he wanted to escape
We require an investigation and sanctions for those who are responsible!

Dear Madam or Sir,

on  October 12th 2016, a young bear was seen in the city center of Sibiu. The bear was probably looking for food. Instead of tranquilize and release him to the forest, he was shot cold-blooded as he tried to escape across a wall.
The veterinarian, who wanted to stun him, was supposed to be on the way.
We call for an all-encompassing investigation and sanctions for those who are responsible for this bear murder.

With kind regards,

Acest urs tanar a fost împuşcat
Solicităm investigaţii şi sancţiuni pentru cei responsabili!

Stimate doamnă/domnule,

acest urs a fost împuscat pe când încerca să scape . Solicităm o investigaţie si sancţiuni pentru cei responsabili. În data de 12 Octombrie 2016 un urs tânăr a fost zărit în centrul Sibiului. Acesta era probabil în căutare de hrană. În loc de a fi tranchilizat şi apoi eliberat în pădure, a fost împuşcat cu sânge rece când încerca să scape trecând un zid. Veterinarul care intentiona să-l tranchilizeze era pe drum. Cerem o investigaţie atotcuprinzătoare şi sancţiuni pentru aceia care sut responsabili pentru uciderea ursului.

Cu respect,

Această petiție va fi acordat:

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor
Cristiana Pașca Palmer
srp@mmediu.ro

Agentia Nationala Sanitar Veterinara si a Sigurantei Alimentelor
office@ansvsa.ro

Directia Sanitar Veterinara Sibiu
office-sibiu@ansvsa.ro

Erfolg für die großen Beutegreifer in Rumänien – und hier? Tu felix Austria?

lwf_braunbaer_garteneden_2006_2

Rumänien hat die Jagd auf die großen Beutegreifer wie Wolf, Bär und Luchs verboten. Ein Erfolg, zweifelsohne. Dennoch birgt er die Gefahr, dass nun vermehrt illegale Abschüsse getätigt werden. Aber dies kann kaum verhindert werden, Unwissen, falsche Angst, Schäden, die zu Unrecht auf das Konto der Prädatoren gehen usw. führen dazu. Dennoch, chapeau – in Österreich undenkbar. Hier diskutieren wir nicht über 1000e große Beutegreifer, sondern um einen Wolf mit Jungen, hier da einen Bären, einer Handvoll Luchse. Und selbst die dürfen nicht leben bei uns und mit uns. Jede Wildschnauze, die über unsere Grenzen guckt, wird abgeknallt, nicht selten aus „Versehen“. Good joke. Tu felix Austria, blicke nach Rumänien und lerne.
Bild: Wir verfolgten einen einzigen Bären wie Bruno und er wurde schließlich in Deutschland erschossen, weil er als „Problembär“ galt – ohne Worte.

Romania has forbidden the hunt for large predators such as wolf, bear and lynx. A success, no doubt. However, there is a high risk of increasingly poaching. But this can hardly be prevented, ignorance, false fear, damage that goes wrongly to the account of the predators etc. lead to it. Nevertheless, chapeau – unthinkable in Austria. Here we do not discuss about several 1000 of large predators, but a single wolf with some youngster, one or two bears, a handful lynx. And even they are not allow to live with us. Every wild snout looking over our borders is shot down, not infrequently from „accident“. Good joke. Tu felix Austria – look to Romania and learn.
Pic: We followed one single bear like Bruno and it was finally shot in Germany because he was called a „bear who causes troubles“ – nothing to add.

 

Die Kastrationsprojekte in Rumänien laufen sehr gut

In diesem September haben wir mit dem „in the field“-Projekt begonnen. Zusätzlich zu dem Programm, in dem Hunde und Katzen, die Besitzer haben, kastriert werden, fahren wir nun auch in die Dörfer, zu Leuten, die kein Auto haben, die nicht in die Stadt kommen können…

Wir werden auch mit Informationsveranstaltungen in den Dörfern werben. Damit noch mehr Tiere zur Kastration gebracht werden.

Auch die rumänische Bevölkerung hilft mit, beim Hundefangen, bringen, versorgen.

Auch in Ludus, Reghin und Tirgu Mures wird kastriert – bitte hier unter Projekte nachsehen, danke.

Hier einige Impressionen :-)

img_6874img_6854img_6748img_6795img_6861img_6889img_7130img_7149img_7158img_7165

„In the field“ – Kastrationsprogramm in Rumänien

img_6919

Wie stoppen wir die Flut von Streunertieren in Rumänien? Leid, Tod, ewiges Sitzen in Tierheimen? Vermittlung ist gut, aber nicht schaffbar bei der Anzahl von Tieren.

Robin Hood geht einen anderen, zusätzlichen Weg.  Kostenlose Kastration von Tieren, die Besitzer haben. Damit aber auch die Landbevölkerung dieses Angebot nutzen kann, fahren wir vor Ort, in die Dörfer, zu den Schäfern…operieren „im Feld“.

Die erste Aktion ist schon erfolgreich durchgeführt worden.

Mein besonderer Dank gilt Dr.Borka Levente aus Tirgu Mures. Und allen, die mitgeholfen haben. :-)

img_6877 img_6874 img_6885 img_6897 img_6890 img_6889 img_6888 img_6887 img_6912 img_6910 img_6908 img_6907 img_6900 img_6928 img_6925 img_6922 img_6919 img_6879 img_6878 img_6872 img_6869 img_6864 img_6863 img_6862 img_6861 img_6860 img_6859 img_6858 img_6854 img_6852 img_6851 img_6844 img_6842 img_6835 img_6834 img_6833 img_6831 img_6825 img_6821 img_6819 img_6818 img_6812 img_6807 img_6799 img_6797 img_6795 img_6794 img_6785 img_6770 img_6769 img_6756 img_6754 img_6749 img_6748 img_6746 img_6745 img_6743 img_6737 img_6733 img_6733 img_6919